pravidla spolupráce

-obchodní podmínky

Platnost pravidel fotografky od 1. 3. 2021

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie
pro svou nekomerční osobní prezentaci

1. objednávka, termín, platba

- Objednávky přijímám telefonicky nebo mailem, vždy vyžaduji potvrzení termínu a hodiny písemně.

- Objednáním se na focení automaticky potvrzujete přijetí Obchodních podmínek včetně podmínek uvedených v Ceníku, akceptujete můj autorský přístup a fotografický styl.
- Závazné objednání Vašeho termínu fotografování je potvrzeno úhradou ceny fotografování ve výši 50 % objednaného fotografování. Pro bezhotovostní platbu Vám přidělím variabilní symbol. Doplatek je splatný ihned po fotografování.
- Termín je závazný pro obě strany. Termín fotografování je možné změnit 1x s předstihem minimálně 4 dny před termínem fotografování, nový termín je nutné objednat do 1 kalendářního měsíce od původního termínu. V opačném případě platba propadá v plné výši ve prospěch fotografky.

- V případě zrušení fotografování méně než 4 dny před fotografováním, cena objednaných služeb ve výši 50 % propadá ve prospěch fotografky.

- Pokud se k fotografování nedostavíte v daném termínu, platba za objednané služby propadá v plné výši ve prospěch fotografky.

2. ceny fotografických služeb

- Aktuální ceník jednotlivých kolekcí fotografování zasílám vždy elektronicky.
- Objednané služby/produkty se platí vždy předem - 50% ceny, a to se lhůtou splatností 3 pracovních dnů. Doplatek je splatný ihned po fotografování.

3. fotografování

- Dostavte se přesně ve sjednanou dobu.
- Maximální doba fotografování je uvedena u jednotlivých kolekcí fotografování v Ceníku a bez dohody ji nelze prodlužovat.
- Váš pozdní příchod není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení. Opozdíte-li se o více než 30 minut, jsem oprávněna fotografování zrušit bez náhrady.
- V případě využití služeb vizáže (úprava vlasů, make-up) platí sjednaná doba pro tyto služby.

4. výběr fotek k editaci (zpracování)

- Do 3 dnů od fotografování obdržíte náhledové fotografie v Galerii, která je chráněna heslem.

- Z těchto fotografií si sami vybíráte fotografie k editaci (zpracování), a to do 7 kalendářních dnů od obdržení náhledových fotografií. Zavazuji se zpracovat Vaše fotografie do 4 týdnů od obdržení Vašeho výběru. Editované (zpracované) snímky Vám odešlu elektronicky, po uhrazení celé částky zakázky.

- V případě, že Váš výběr fotografií zašlete po lhůtě 7 kalendářních dnů po obdržení náhledových fotografií, zavazuji se zpracovat Vaše fotografie do 6 týdnů od obdržení Vašeho výběru. Editované (zpracované) snímky Vám odešlu elektronicky, po uhrazení celé částky zakázky.

- Ve výjimečných případech (navýšený počet fotografií vybraných k editaci nad rámec objednané kolekce, nemoc, technická závada - znemožnění přístupu k fotografiím) si vyhrazuji právo případného prodloužení doby pro editaci snímků. O dané situaci Vás vyrozumím emailem.

- V případě, že neprovedete Váš výběr do 3 měsíců od termínu fotografování, fotografie trvale odstraním ze svých úložných nosičů.

- V případě objednání snímků k editaci navíc, se doba dodání počítá od data úhrady (připsání na účet).

5. výběr fotografií k tisku

- Pokud nevyberete fotografie, které jsou zahrnuty v ceně kolekce, k tisku do 1 měsíce od doby zaslání editovaných snímků, nárok na tento tisk zaniká.

- V případě Vašeho požadavku na urgentní zpracování jedné fotografie (např. pro speciální příležitost, narozeniny apod.) je možné si objednat zpracování do 7 dnů za příplatek 390 Kč. Toto je možné pouze pro jednu fotografii a jen v elektronické podobě.

- V případě objednání snímků k tisku navíc, se doba dodání počítá od data úhrady (připsání na účet).

6. editace (zpracování) fotografií a jejich formát pro tisk

- Vaše zakázka bude obsahovat retušované fotografie barevné variantě plném rozlišené - odeslanou po uhrazení celé částky na Vám mail a jednu Vámi vybranou fotografii vytištěnou ve větším formátu či plátno podle vybraného typu fotografování.

- Doporučuji zálohovat fotografie na další bezpečné místo.

- Termín dodání celé zakázky (fotografie v digitální podobě + tisk) se odvíjí od Vašich individuálních požadavků, obvykle se doba pohybuje kolem 4 týdnů

- Odevzdávám pouze editované (zpracované) fotografie v JPG formátu.

- V případě, že nevyužijete možnost tisku fotografií a velkoformátového tisku v rámci kolekce, cena za objednané služby se poníží o částku 400 Kč.

- Pokud si objednáte tisk fotografií jinak než je uvedeno v základním balíčku, k ceně je připočtena cena vybraného tisku.

7. finální podoba fotografií

- Fotografie po odevzdání již neupravuji / neořezávám. Neposkytuji neupravené fotografie, vyjma náhledů, které obdržíte v nízké kvalitě pouze pro výběr záběrů, které si přejete zpracovat. Z fotografií Vám ráda zajistím tisk velkoformátů.

8. video

- Video obsahuje vždy licencovanou hudbu.
- Video zasílám v elektronické podobě.

9. předání zakázky

- Budu Vás informovat o tom, že zakázka je připravena k předání v atelieru. Termín předání je potřeba si vždy domluvit telefonicky předem. Zakázku Vám také mohu odeslat poštou. Balné a poštovné dle skutečného použití hradí klient.

10. archivace fotografií

- Vaše fotografie archivuji po dobu jednoho měsíce od zaslání editovaných (zpracovaných) snímků elektronicky.
- Pokud si přejete navýšit Váš výběr fotografií k editaci (zpracování), je to možné do jednoho měsíce od obdržení editovaných (zpracovaných) snímků elektronickou cestou.
- V případě, že neprovedete Váš výběr snímků k editaci (zpracování) do 3 měsíců od termínu zaslání náhledů, fotografie trvale odstraním ze svých úložných nosičů.

11. reklamace

- Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci.
- Vždy Vás fotím z toho nejlichotivějšího úhlu, proto vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem k reklamaci fotografií.

12. dárkový poukaz

- Zakoupený dárkový poukaz je platný pouze do platnosti uvedené na zadní straně poukazu.

- Termín je nutno objednat minimálně měsíc před koncem platnosti.

- Po uplynutí termínu platnosti je Dárkový poukaz neplatný a nelze ho uplatnit.

13. další informace

- V případě, že chcete pořizovat jakýkoli záznam z focení (video, foto), prosím, zeptejte se mě, zda souhlasím.

14. zveřejňování fotografií

- Vaše fotografie si přidám do svého portfolia vždy jen s Vaším souhlasem.

Bez Vašeho souhlasu žádnou z fotografií nezveřejním.
Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním loga). Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny výhradně pro výběry fotek k úpravám.

15. doporučení fotografky

- Vaše snímky doporučuji uložit na bezpečné místo, tj. na další elektronický nosič (elektronická karta, počítač), záložní disk, apod.
- S vytištěnými fotografiemi, fotoobrazy a plátny zacházejte opatrně. Doporučuji nevystavovat je přímému slunečnímu záření a ukládat na suchém místě.

- Fotorafické produkty nesmějí přijít do kontaktu s olejovými látkami,

kosmetikou a rozpouštědly.

Ateliér:

Telefon:

Mail:

foto@janahavlickova.com

608 735 530

Bartošova 45

760 01 Zlín

(od Modus 4.PATRO)